O projekcie

O projekcie


Projekt „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło” ukierunkowany jest na zwiększenie wiedzy na temat kultury i tradycji regionu dolnośląskiego. Opiera się na doświadczeniu, kreowaniu i upowszechnianiu kultury żywej zarówno materialnej jak i duchowej.

Wybór rzemiosła, rękodzieła jako głównego tematu projektu nie jest przypadkowy. Naszym priorytetem jest ożywienie i popularyzacja zanikających dziedzin rzemiosła i rękodzieła.  Skupiamy się w dużej mierze na powiązaniu tradycyjnych rzemiosł z konkretnymi legendami, przypowieściami i znaczącymi postaciami w historii Dolnego Śląska. Pragniemy rozpowszechniać wiedzę poprzez interaktywne warsztaty, wydarzenia oraz publikacje. Nasze działania służą innemu spojrzeniu na dorobek twórczy i kulturowy województwa dolnośląskiego.

Efektem projektu jest stworzenie unikatowej „Dolnośląskiej Mapy Legend i Rzemiosła”. Mapa ukaże się w wersji elektronicznej i drukowanej, dzięki przeprowadzeniu ankiet i wypełnieniu list przez uczestników.

Projekt „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego